Friday, August 12, 2016

वाहत्या नदीचा फोटो


११.०८.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो




Wednesday, June 15, 2016

शाळकरी मुले


१५.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो




Wednesday, June 8, 2016

हाजीअलीचा सुर्यास्त



०८.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो




Sunday, June 5, 2016

ऐरोली येथील फ्लेमिंगो

           
            ५ जून च्या ’प्रहार’ या वृतपत्रातील ’ फ्रेम टु फ्रेम ’ या 
                  सदरात मी काढलेले ऐरोली येथील फ्लेमिंगो या पक्षांचे फोटॊ
                          प्रसिध्द झाले आहेत.  


















































































Wednesday, June 1, 2016

खारुताई खारुताई


०१.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो



Thursday, March 24, 2016

टिपलेले चेहरे.

रायगड महोत्सवात सहभागी झालो होतो.  त्यावेळेस काही टिपलेले चेहरे.