Saturday, September 23, 2017

मुंब्रादेवीचे मंदिर
                        २३.०९.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो


Thursday, May 18, 2017

बहावा


                  १२.०५.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो                                               येथे क्लिक करावे ==>> बहावा

Wednesday, March 15, 2017

वाद्रें-वरळी सी-लिंक                    १५.०३.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो                                               येथे क्लिक करावे ==>> वाद्रें-वरळी सी-लिंकMonday, March 6, 2017

सोनेरी पहाट


                         ०५.०३.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो


                                                                  सोनेरी पहाट


Sunday, February 5, 2017

सुकलेली रानभेंडी


                      ०६.०२.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो


                                                               सुकलेली रानभेंडीFriday, February 3, 2017

शिंगातले हिंगुळ                  ०२.०२.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो                                                                शिंगातले हिंगुळ


Thursday, December 1, 2016

सजलेले छत्रपती शिवाजी टर्मिनल,मुंबई                         ०१.१२.२०१६  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो
                                             

                                                सजलेले छत्रपती शिवाजी टर्मिनल,मुंबई
Wednesday, November 30, 2016

गावाकडली आनंदी मुले


                               ३०.११.२०१६  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो


                                                         गावाकडली आनंदी मुले


Friday, November 25, 2016

रेतीबदंर येथील सुर्योदय                             २५.११.२०१६  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो

                                                        रेतीबदंर येथील सुर्योदयMonday, September 19, 2016

गणपती विसर्जन

            २०.०९.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटोFriday, August 12, 2016

वाहत्या नदीचा फोटो


११.०८.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो
Wednesday, June 15, 2016

शाळकरी मुले


१५.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो
Wednesday, June 8, 2016

हाजीअलीचा सुर्यास्त०८.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटो
Sunday, June 5, 2016

ऐरोली येथील फ्लेमिंगो

           
            ५ जून च्या ’प्रहार’ या वृतपत्रातील ’ फ्रेम टु फ्रेम ’ या 
                  सदरात मी काढलेले ऐरोली येथील फ्लेमिंगो या पक्षांचे फोटॊ
                          प्रसिध्द झाले आहेत.  


Wednesday, June 1, 2016

खारुताई खारुताई


०१.०६.२०१६ रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला फोटोThursday, March 24, 2016

टिपलेले चेहरे.

रायगड महोत्सवात सहभागी झालो होतो.  त्यावेळेस काही टिपलेले चेहरे.