Saturday, September 23, 2017

मुंब्रादेवीचे मंदिर
                        २३.०९.२०१७  रोजी ’प्रहार’ या वृतपत्रात प्रसिध्द झालेला मी काढलेला फोटो


No comments: